Έγγραφα προβληματισμού

 

 

Ως κομμάτι της διαδικασίας της Λευκής Βίβλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά πέντε εγγράφων προβληματισμού επί ορισμένων βασικών θεμάτων για το μέλλον της Ευρώπης. Τα βασικά θέματα αφορούσαν την άμυνα, την οικονομία, και την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης καθώς και την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης. Ο πρόεδρος Juncker προώθησε αυτές τις ιδέες στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2017, προτού καταστεί δυνατό να συναχθούν τα πρώτα συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2017.

Με τον τρόπο αυτόν, θα διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με ένα πλαίσιο δράσης που θα τεθεί σε εφαρμογή ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου του 2019.

Close