Έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της Παγκοσμιοποίησης

Έγγραφο προβληματισμού για την Τιθάσευση της Παγκοσμιοποίησης


 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  Την 1η Μαρτίου 2017 η Επιτροπή εξέδωσε τη  λευκή βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι η  αφετηρία για μια ειλικρινή και ευρείας κλίμακας  συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης των 27.  Ως περαιτέρω συμβολή στη συζήτηση, η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά εγγράφων  προβληματισμού σχετικά με καίρια θέματα που θα  είναι καθοριστικά για τα επόμενα χρόνια.  Το έγγραφο αυτό για την τιθάσευση της  παγκοσμιοποίησης είναι το δεύτερο κατά σειρά.  Αποβλέπει στην εύλογη και τεκμηριωμένη εκτίμηση  της σημασίας της παγκοσμιοποίησης για την Ευρώπη  και τους Ευρωπαίους. 

   Πολλοί Ευρωπαίοι, ιδίως οι νεότεροι, διαπιστώνουν  ότι η σύνδεσή τους με άτομα από άλλες χώρες και  ηπείρους μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους. Έχουν  δίκιο —περίπου το ένα τρίτο του εθνικού μας  εισοδήματος προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές  με τον υπόλοιπο κόσμο. 

  Πολλοί Ευρωπαίοι παραμένουν, ωστόσο,  επιφυλακτικοί. Αντιλαμβάνονται την παγκοσμιοποίηση  ως συνώνυμη με την απώλεια θέσεων  απασχόλησης, την κοινωνική αδικία ή με υποβάθμιση  των συνθηκών σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την  υγεία ή την ιδιωτική ζωή. Θεωρούν ότι συντελεί  στη διάβρωση παραδόσεων και ταυτοτήτων. Οι  ανησυχίες αυτές επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν. Και  αυτό είναι δυνατό μόνον εφόσον αντιμετωπίσουμε  ανοιχτά τα θέματα αυτά. Η συζήτηση θα μας  ισχυροποιήσει και θα μας εξοπλίσει καλύτερα ώστε  να βρούμε βιώσιμες και εύλογες απαντήσεις, που  να ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις των Ευρωπαίων  πολιτών. 

  Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τοπικά θέματα  ανάγονται σε παγκόσμια, ενώ παγκόσμια καθίστανται  τοπικά. Ενόσω η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει  σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας, οι πολίτες και οι  περιφέρειές μας αντιμετωπίζουν αυτές τις εξελίξεις  με πολύ διαφορετικό τρόπο.  Για όλους αυτούς τους λόγους, τώρα είναι η στιγμή  να εξετάσουμε τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για να  διαμορφώσει την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τα  κοινά μας συμφέροντα και αξίες. Να αναρωτηθούμε  τι μπορούμε να κάνουμε για την προστασία, την  υπεράσπιση και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των  ευρωπαίων πολιτών, ιδίως των πιο ευάλωτων. Και,  τέλος, να συμφωνήσουμε με ποιον τρόπο μπορεί η  ΕΕ —από τα θεσμικά της όργανα ως τα κράτη μέλη,  τις περιφέρειες, τους δήμους, τους κοινωνικούς  εταίρους, την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, τις  επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια— και οι διεθνείς  εταίροι της να συνεργαστούν ώστε να τιθασεύσουν  την παγκοσμιοποίηση. 

 «Να είσαι Ευρωπαίος σημαίνει επίσης να είσαι ανοιχτός και να  συναλλάσσεσαι με τους γείτονές μας, αντί να τους κηρύσσεις τον  πόλεμο. Σημαίνει να είσαι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός  παγκόσμια, με εμπορικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ή  βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης με περισσότερους από  140 εταίρους σε όλο τον πλανήτη.  Και εμπόριο σημαίνει θέσεις εργασίας —για κάθε 1 δισ. ευρώ που  παίρνουμε από τις εξαγωγές, δημιουργούνται 14 000 επιπλέον  θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ. Και πάνω από 30 εκατομμύρια  θέσεις εργασίας, δηλαδή 1 στις 7 στην ΕΕ, εξαρτώνται σήμερα από  τις εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Jean-Claude Juncker 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, 14 Σεπτεμβρίου 2016    

Ερωτηματολόγιο

Close