Έγγραφο προβληματισμού για την Κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

Έγγραφο προβληματισμού για την Κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

Πρόλογος

Την 1η Μαρτίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη λευκή βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Η λευκή βίβλος σηματοδότησε την αφετηρία μιας ευρείας συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη.

Στις 25 Μαρτίου 2017, με την ευκαιρία της εξηκοστής επετείου της Ευρώπης, η διακήρυξη της Ρώμης διατυπώνει τη δέσμευση: «Επιθυμούμε μια Ένωση όπου οι πολίτες της θα έχουν νέες ευκαιρίες για πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση». Τις τελευταίες έξι δεκαετίες, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία στη δημιουργία αυτών των ευκαιριών για όλους τους πολίτες και τη βελτίωση των κοινωνικών προτύπων προς όφελος όλων των κρατών μελών ανεξαιρέτως.

Ωστόσο, παρά τα εξαιρετικά επιτεύγματα, οι προκλήσεις παραμένουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η οικονομική κρίση άφησε βαθιά τα σημάδια της στις ζωές των ανθρώπων και στις κοινωνίες μας. Οι πολίτες προβληματίζονται αν τα οφέλη και οι προκλήσεις που προκύπτουν από τις ανοικτές αγορές και κοινωνίες, από την καινοτομία και τις αλλαγές στην τεχνολογία, κατανέμονται ισότιμα. Η εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της Ευρώπης να διαμορφώσει το μέλλον και να δημιουργήσει δίκαιες και ευημερούσες κοινωνίες έχει διαβρωθεί.

Οι κοινές μας κοινωνικές προσδοκίες είναι ο τρόπος να ανακτήσουμε τη στήριξη και να πάρουμε τον έλεγχο του μέλλοντός μας. Η Ευρώπη έχει τις δικαιότερες κοινωνίες στον κόσμο —μια πραγματικότητα στην οποία αποδίδεται ύψιστη αξία σε ολόκληρη την Ένωση. Μολονότι οι διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη και τις κοινωνικές παραδόσεις μεταξύ των χωρών παραμένουν, έχουμε ολοένα και περισσότερο ενισχύσει τόσο τα ατομικά όσο και τα συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα και βελτιώσει τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της ΕΕ έχει δοθεί ώθηση σε αποτελεσματικότερες πολιτικές και δικαιότερα κοινωνικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά το μέλλον, η συζήτηση θα πρέπει να αφορά πώς θα προσαρμόσουμε τα κοινωνικά μας μοντέλα στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις και πώς θα τονώσουμε το κοινωνικό πνεύμα της Ευρώπης. Το παρόν έγγραφο προβληματισμού για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης αποτελεί τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην συζήτηση αυτή. Παρουσιάζει τις τάσεις και τις προκλήσεις και, το σημαντικότερο, ανοίγει δρόμους για το πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν οι προσδοκίες μας, να ενδυναμωθεί η θέση των Ευρωπαίων στον κόσμο το 2025, και να γίνουν οι κοινωνίες μας ισχυρότερες και πιο προσαρμοστικές.

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική βάση για μια κοινωνική Ευρώπη έχει σταθερά θεμέλια. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να συμφωνήσουμε για τη μορφή που θα έχει στο μέλλον.

Έχουμε τόσο πολλά πράγματα για να αγωνιστούμε, αλλά και τόσο πολλά να σκεφτούμε.

26 Απριλίου 2017

 

Ερωτηματολόγιο

Close