Διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Παράλληλα με τη διαβούλευση που διοργανώνεται σε εθνικό επίπεδο με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,  οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο διάλογο και στην ηλεκτρονική  διαβούλευση που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την σύνταξη του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκροτήθηκε μια ομάδα 96 Ευρωπαίων πολιτών η οποία συγκεντρώθηκε στις Βρυξέλλες και εργάστηκε από κοινού για την προετοιμασία μιας διαδικτυακής έρευνας με 12 ερωτήσεις. Η μοναδική αυτή άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας σημαίνει ότι οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης.

Πέραν των προσπαθειών της Επιτροπής και της κυβέρνησης της Ελλάδας, διάλογοι με τους πολίτες διοργανώνονται επί του παρόντος και από τις υπόλοιπες εθνικές κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη μέλητης μελλοντικής ΕΕ-27.  Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη σύνοδο κορυφής στο Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στα κράτη μέλη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη διαδικασία της Λευκής Βίβλου κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2018. Η τελική έκθεση θα παρουσιαστεί κατά την πρώτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ-27 στο Σιμπίου της Ρουμανίας, στις 9 Μαΐου 2019, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Μπορείτε να συμμετέχετε και στη Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο.

 

Close