Η Διακήρυξη της Ρώμης

Η Διακήρυξη της Ρώμης

Διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2017.

Η διακήρυξη της Ρώμης είναι ένα κείμενο τριών σελίδων το οποίο αποτελεί έναν οδικό χάρτη για το μέλλον της Ευρώπης. Αναλυτικότερα, αρχικά στη διακήρυξη της Ρώμης αναφέρονται τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια ιστορική αναδρομή. Έπειτα, αναφέρονται οι κίνδυνοι τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη. Τέλος, αναφέρονται οι στόχοι που θέτουν τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τους οποίους θα κινηθούν τα προσεχή έτη. Οι στόχοι είναι:

1ον Μια Ευρώπη ασφαλή με καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ασφαλή εξωτερικά σύνορα.

2ον Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, που θα έχει ενιαίο νόμισμα και μια εξελισσόμενη ενιαία αγορά. Μια Ένωση που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα εργάζεται για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής ¨Ένωσης.

3ον Μια κοινωνική Ευρώπη. Μια Ένωση που εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση και θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Μια Ένωση που θα προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς. Μια Ένωση που θα προάγει την ισότητα των δυο φύλλων, και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Μια Ένωση που θα είναι κοντά στους νέους και μια Ένωση που θα διατηρεί τη πολιτισμική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτισμική πολυμορφία.

4ον Μια ισχυρότερη Ευρώπη στη παγκόσμια σκηνή με επέκταση των εταιρικών σχέσεων προς όλες τις κατευθύνσεις και με ολοκλήρωση της αμυντικής βιομηχανίας. Μια Ένωση που θα δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή ασφάλεια και άμυνα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού συμφώνου. Τέλος, μια Ένωση που θα συμμετέχει ενεργά στα Ηνωμένα Έθνη.         

Close