Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα

Η έκδοση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα.


Μπορείτε να δείτε στην παρακάτω διεύθυνση τα άλλα μέρη της σειράς που είναι διαθέσιμα και να τα τηλεφορτώσετε:
http://europa.eu/pol/index_el.htm

ή να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους

 

Ερωτηματολόγιο

Close