Η διαδικασία της Λευκής Βίβλου

Η διαδικασία της Λευκής Βίβλου: από τη Ρώμη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019

Η Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Juncker την 1η Μαρτίου. Σηματοδοτεί την απαρχή μιας διαδικασίας κατά την οποία η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει για το μέλλον της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα διοργανωθεί μια σειρά από «διαλόγους για το μέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Επιπλέον, ως κομμάτι της διαδικασίας της Λευκής Βίβλου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης μια σειρά πέντε εγγράφων προβληματισμού επί ορισμένων βασικών θεμάτων για το μέλλον της Ευρώπης. Ο πρόεδρος Juncker θα προωθήσει αυτές τις ιδέες στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2017, προτού καταστεί δυνατό να συναχθούν τα πρώτα συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2017.

Με τον τρόπο αυτόν, θα διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με ένα πλαίσιο δράσης που θα τεθεί σε εφαρμογή ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου του 2019.

Ερωτηματολόγιο

Close